КОМЕНТАРИ ПО АНЕКСОТ НА НАЦРТ-ВЕРЗИЈАТА НА СОЖС ЗА ПРЕДЛОГ-ИЗМЕНИТЕ НА ПЛАНОТ ЗА УПРАВУВАЊЕ СО НП ГАЛИЧИЦА 2011-2020

Ве известуваме дека граѓанската иницијатива Охрид SOS во соработка со Здружението за заштита на животни и животна средина „ЕДЕН“ испрати коментари со свои забелешки до Националниот парк Галичица. Целосниот текст […]

Read Article →