Press Releases

Zakluchoci_od_javna_rasprava_JUNP_Galichica_4_januari_2016

Vazni odluki se nosat za vreme na praznici

Protivzakonska odluka donesena na sednica na sovet Opsht. Ohrid – 14 oktomvri 2015

Press soopshtenie – Zakluchoci od javnata rasprava za SOZHS – NP Galichica

BBC objavi statija za unishtuvanjeto na Ohridsko Ezero

Povik za spas na NP Galicica

Vo presret na Ohridskiot maraton, profesionalnite plivaci svesni za predizvicite na ezeroto

Poddrshka za Ohrid SOS od Megjunarodnoto limnoloshko drushtvo

Soopshtenie za mediumi Den na ezero 21 juni

Spasi go najstaroto i najdlabokoto ezero vo Evropa

Javen povik za vkluchuvanje na mesnite zaednici od ohridskiot region vo chistenje na krajbrezhjeto na 21 juni 2015

Konsultativen sostanok so EBOR za ekspresniot pat Ohrid-Pestani

Soopshtenie Svetski den na zivotnata sredina

Reakcija za ispushtanje fekalii vo ezeroto

Komentari kon izmenata i dopolnata na GUP za Ohrid 2014 – 2024

Svetski den na vodite press release

Advertisements
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close